Yhteisvastuukeräys v.2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä

Suomessa vuoden 2018 keräysvaroin tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Diakoniarahastosta myönnetään noin 2 000–4 000 euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia seurakuntien diakoniatyön kautta esimerkiksi välttämättömiin hankintoihin tai talouden tasapainottamiseen sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta.

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon, majoitukseen, lasten koulunkäyntiin ja perheiden toimeentuloa parantavaan koulutukseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

 

 

DIAKONIATOIMISTO on seurakuntatalossa, Papintie 2, 99600 SODANKYLÄ

 

 Minna Lehtola 0400 190 378,  Tiina Koski 0400 380 228

 

 

Diakoniatyöntekijät päivystävät toimistolla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9 - 10.

Tähän voivat poikkeuksen tehdä mm. retki-, leiri- ja koulutuspäivät

 

 

Seurakunnan diakoniatyöntekijöitä

Diakonissa Minna Lehtola
0400 190 378
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vastuualueina ovat vanhus-, vammais- ja mielenterveystyö

Diakoni Tiina Koski
0400 380 228

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vastuualueina päihde- ja kriminaalityö, työttömien toiminta ja  perhetyö
Saamelaisdiakonissa Anja Karhula
Puh. 040 750 6286
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Toimii Vuotson saamelaisten parissa

 

 
Pauli Postila Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja


 

PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖ

Päihde- ja kriminaalityö on etsivää työtä. Päihdeongelmaisia mm. tavoitetaan koti- ja vankilakäynneillä, leireillä ja päiväkeskuksessa. Syksyllä järjestetään rovastikunnallinen leiri, joulun alla yksinäisten joulujuhla ja keväällä leirikeskuksen talkooleiri.

 

Sinisarastuksen päiväkeskuksella (Lapintie 16) pidetään aamuhartaus kerran kuukaudessa

 

 

PERHETYÖ

Perhetyötä toteutetaan diakoniatyön vastaanotolla ja kotikäynneillä. Yhteistyötä tehdään seurakunnan lapsityön kanssa, jonkin verran myös kunnan sosiaalitoimen kanssa.

 

VANHUSTYÖ

 

Torstaikerho kokoontuu syys - toukokuussa torstaisin klo 12.30 seurakuntatalossa. Syksyllä ja keväällä tehdään retki lähikuntiin. Kerran vuodessa järjestetään leiri Sattasvaarassa. Vanhusten kirkkopyhää vietetään syksyllä.

 

Syntymäpäiväkäynnein muistetaan 90 vuotta täyttäneitä ja vuosittain yli 90-vuotiaita. 70 ja 80 vuotta täyttävät kutsutaan syntymäpäiväjuhlaan kirkkoon ja seurakuntatalolle. Vanhusten palvelutaloihin tehdään vierailuja. Vanhusten palvelutaloissa on hartaus kerran kuukaudessa.

 

Omaishoitajat kokoontuvat seurakuntatalolla kerran kuukaudessa. Omaishoitajille järjestetään leirejä tai retkiä.

 

VAMMAISTYÖ

Kehitysvammaisten toimintakeskuksessa pidetään hartaus kerran kuukaudessa. Lapin kehitysvammaistyön teologi käy pitämässä kirkkotapahtumia syksyllä ja keväällä, sekä järjestää leirejä.

 

Näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntatalossa kerran kuukaudessa. Kerho järjestää mm. kädentaitopäiviä ja retkiä.

 

Invakerho kokoontuu seurakuntatalossa joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 13.00-15.00.

                  Kerhovastaava Eira Salmela, p. 040 5383730

 

AVH-kerho (aivohalvaus-afasiakerho) kokoontuu seurakuntatalossa joka kuukauden viimeinen tiistai klo 14-16.

                  Kerhovastaava Eila Aikio, p. 040 7463322

 

Kerhot kokoontuvat syyskuusta toukokuuhun.

 

MIELENTERVEYSTYÖ

Mielenterveystyön tärkeä yhteistyökumppani on mielenterveysyhdistys Säpikäs ry. Järjestetään yhdessä retkipäiviä ja osallistutaan rovastikunnalliselle leirille.

 

Ryhmäkoti Ansajokoksella hartaus kerran kuukaudessa.

 

DIAKONIAKASVATUS

Diakoniakasvatus on tärkeä osa diakoniatyötä. Diakoniatyöntekijät vierailevat päiväkerhoissa ja - kodeissa, kouluissa ja rippikouluissa.

 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Diakoniatyössä toimii vapaaehtoisia mm. yhteisvastuukerääjinä, kylien yhdyshenkilöinä sekä erilaisissa  tapahtumissa avustajina. Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena,ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin! ... .....nnnnnnn.

 

LISÄTIETOA DIAKONIATYÖSTÄ

Lisätietoa diakoniatyön ajankohtaisimmista tapahtumista saat parhaiten diakoniatyöntekijöiltä (ks. puhelinnumerot ylhäällä), Sompio-lehden kirkollisista ilmoituksista sekä näiltä seurakunnan internetsivuilta.

Copyright © 2018 Sodankylän seurakunta