Rippikoulu

1.Yleistä

 

Vuoden 2018 rippikoulusuunnitelma perustuu sekä uuteen rippikoulusuunnitelmaan (RS 2001) että seurakunnassa vakiintuneisiin ja koeteltuihin käytäntöihin.


Uuden rippikoulusuunnitelman yleistavoitteen mukaan rippikoulun tehtävänä on auttaa nuorta vahvistumaan uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, jonka yhteyteen hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvamaan lähimmäisenrakkauteen sekä elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulun tavoitteissa on kolme opetuksen sisällöllistä osa-aluetta, jotka kulkevat kaikessa rippikoulutyöskentelyssä kaiken aikaa sisäkkäin ja rinnakkain: elämä, usko ja rukous. Nuoren elämään liittyvät kysymykset, uskon sisältö ja hartauselämän ylläpitäminen ovat "kolme koria", joista saadaan rippikoulun aikana aineksia eri opetusjaksoihin.

 

2.Rippikoulu Sodankylän seurakunnassa

 

Uusi rippikoulusuunnitelma sisältää aloitus-, perus- ja päätösjakson. Sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen ryhmä kokoontuu kirkossa yhdessä vanhempien kanssa. Tulevan leirin nuorisotyönohjaaja, pappi, leiriavustaja ja isoiset ovat paikalla, tilaisuuteen voidaan kutsua myös muita työntekijöitä mahdollisuuksien mukaan. Aloituspäivän tarkoitus on, että rippikoululainen paitsi saa perustietoa rippikoulusta ja seurakunnasta ja näin lisävalmiuksia seurakunnan toimintaan tutustumiseen (joka on alkanut heti rippikouluun ilmoittautumisen yhteydessä), myös tutustuu omaan ryhmäänsä, leirin ja seurakunnan muihin työntekijöihin.


Vuonna 2018 rippikouluryhmäkohtaiset aloituspäivät järjestetään n. kuukausi ennen varsinaisen leirijakson alkamista. Aloituspäivässä nuorten vanhemmat tapaavat työntekijöitä, saavat informaatiota rippikoulusta ja sen merkityksestä koko perhettä koskettavana ajanjaksona, mahdollisuuden keskustella ja esittää kysymyksiä; ennen muuta luodaan yhteyksiä rippikoululaisten koteihin.


Rippikoulu keskittyy perusjaksoon, joka toteutetaan viikon mittaisena leirinä Sattasvaaran leirikeskuksessa. Aikaisempina vuosina halukkuus ei-leirimuotoiseen iltarippikouluun on ollut riittämätöntä, joten se ei sisälly vaihtoehtoihin. Päätösjakso joka toteutuisi esim. erillisenä päätöspäivänä joko välittömästi tai myöhemmin perusjakson, ts. leirin jälkeen, ei tunnu perustellulta ratkaisulta pitäjässä, jossa on pitkät välimatkat ja nuorten kuljettaminen kymmenen seurakuntaan tutustumisen puitteissakin on monelle sivukylän perheelle työlästä. Perusjakso päättyy konfirmaatioharjoitukseen kirkossa sekä  albojen sovitukseen konfirmaatioharjoituksen yhteydessa kirkossa viikkoleiriltä paluun yhteydessä.


Rippikoulun opetuksesta vastaavat pappi ja nuorisotyönohjaaja yhdessä. Rippikouluopetukseen osallistuvat myös seurakunnan kanttori ja diakoniatyöntekijä. Isoisina toimivat seurakunnan kaksivuotisen koulutuksen käyneet nuoret ja leiriavustajaksi valitaan 18 vuotta täyttänyt nuori, jolla on kokemusta isoisen tehtävistä.

 

Yhteistyö koteihin alkaa rippikouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Rippikouluun ilmoittautuva nuori on lähdössä monen kuukauden "löytöretkelle", joka on koskettaa koko perhettä ja joka aikanaan huipentuu yhteiseen juhlapäivään, nuoren konfirmaatioon. Aloituspäivään kutsutaan mukaan vanhemmat ja kotijoukoilla on myös mahdollisuus pistäytyä leirillä yhteisessä vierailuhetkessä. Yhteydenpito kouluihin sisältää alkusyksyn rippi-infotilaisuudet sekä opettajien ja opinto-ohjaajien kuulemisen ryhmäjakoa varten.


Rippikoululaisten määrä Sodankylän seurakunnassa vuonna 2018 n. 70. Tiedossa on myös muutamia aikaisempien ikäluokkien nuoria, jotka ovat ilmoittautumassa rippikouluun tulevana vuonna. Leirejä järjestetään  3 ja ne pidetään seurakunnan leirikeskuksessa Sattasvaarassa.


Oppikirjoina rippikoulussa käytetään Raamattua, Katekismusta ja Virsikirjaa. Nuoret saavan aloituspäivän yhteydessä oman rippiraamatun. Ennen leirijakson alkamista rippikoululaiset tutustuvat seurakunnan toimintaan. Suositeltava kokonaisuus on osallistuminen viiteen jumalanpalvelukseen ja viiteen muuhun seurakunnan tilaisuuteen, joita ovat esimerkiksi nuortenillat, diakonia- ja lähetystapahtumat, seurakuntaillat, kirkolliset toimitukset (kastejuhla, hautajaiset, avioliittoon vihkiminen). Sivukylillä asuvat voivat korvata jumalanpalveluskäyntejä seuraamalla radio- tai televisiojumalanpalveluksia.

 

Rippikoulut vuonna 2018 

Sodankylän seurakunta järjestää vuoden 2018 kuluessa 15 vuotta täyttäville rippikouluja kolmessa  ryhmässä seuraavasti:

Rippikouluryhmien aikataulut:

 

I      Kirkkopyhä su 3.12.2017, leiri ke 27.12.17 –  ke 3.1.2018,
       leirijakson jälkeiset yhteiset kokoontumiset 21.1. ja 11.2.2018,
       konfirmaatio su 25.2.2018

 

II    Kirkkopyhä su 25.3., leiri ma 4.- ma 11.6.2018,
       leirijakson jälkeiset kokoontumisen (huom. 2. ja 3. ryhmä yhdessä) su 1.7.
       ja su 15.7.,
konfirmaatio su 29.7.2018

 

III   Kirkkopyhä su 20.5., leiri to 14. – to 21.6.2018,
        leirijakson jälkeiset kokoontumiset samat kuin 2. ryhmällä, 1.7. ja
        15.7.
, konfirmaatio su 5.8.2018

 

 

 

Ilmoittautuminen rippikouluun v. 2018

 

Vuoden 2018 rippikouluilmoittautumiset on hoidettu 15.10. 2017 mennessä. Ryhmät on vahvistetaan lokakuun 2017 kuluessa. Kysy vapaita paikkoja.

 

 

Rippikoulun kustannukset

 

Rippikoulusta peritään kulukorvauksena Sodankylän seurakunnan jäseneltä 70 euroa, muun ev.lut. srk:n jäseneltä 140 euroa ja väestörekisteriin kuuluvalta 200 euroa. Vastineeksi seurakunta tarjoaa kuljetuksen seurakuntatalolta leirikeskukseen ja takaisin sekä täysihoidon leirin aikana sekä oman Raamatun. – Maksusta voi saada vapautuksen perheen taloudellisen tilanteen sitä vaatiessa. Vapautusanomus tehdään kirkkoneuvostolle seurakunnan taloustoimiston kautta.
Rippikoulu päättyy konfirmaatiomessuun Sodankylän kirkossa.

Copyright © 2021 Sodankylän seurakunta