Toiminta seurakunnassa

Yleinen seurakuntatyö

Sodankylän kirkossa pidetään jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 10.00.

 

Yleinen seurakuntatyö kattaa lähes kaiken muun toiminnan, mikä ei ole suoranaisesti jonkun seurakunnan työalaan kuuluvaa. Kansallisten juhlapäivien vietot sekä erilaiset kirkkopyhät toteutetaan yhdessä kunnan tai eri järjestöjen ja ryhmien kanssa.

 

Henkilökohtaisen sielunhoidon ja yksityisen ehtoollisen vieton mahdollisuus on jatkuvasti olemassa. Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai pappiin suoraan. Lisätietoja saat sielunhoidon sivuilta, seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löydät tästä.

 

Työalat

Sodankylän seurakunnan toiminta on jakautunut kolmeen työalaan: lapsityö- ja nuorisotyö, diakoniatyö ja lähetystyö. Kullakin työalalla on oma johtokuntansa.

 

Tiedotustoiminta

Seurakunnan tapahtumista tiedotetaan viikoittain Sompio - lehdessä sekä tarvittaessa Lapin Kansassa.

 

Lisäksi yksittäisistä tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitetaan omilla erillisillä ilmoituksilla paikallislehdessä. Myös näiltä WWW-sivuilta löytyy ajantasaisin tieto tulevista tilaisuuksista ja tapahtumista.

 

Copyright © 2021 Sodankylän seurakunta