Avioliittoon vihkiminen

 

Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviilivihkimisellä. Kirkkohäät valitsee kahdeksan kymmenestä kihlaparista. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

 

Avioliiton solmimisesta ja purkamisesta sekä puolisoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään avioliittolaissa. Tietoa avioliittolaista -esitettä saa kirkkoherranvirastoista ja muilta väestörekisterin pitäjiltä. Kihlaparit saavat sen siinä vaiheessa, kun he pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Ennen vihkimistä toimitettavalla avioliiton esteiden tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

 

Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet käyvät jommankumman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

 

Vihkiminen voidaan toimittaa, kun kihlapari on saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. Todistus annetaan vihkijälle.

 

Suurten kirkkohäiden valmistelut on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Monet kihlaparit ovat liikkeellä jo vuotta tai puolta vuotta aikaisemmin. Häät voi toki pitää pienimuotoisena lyhyelläkin varoitusajalla. Vihkipaikka- ja aika on syytä varata ajoissa; kesäajan vihkimiset olisikin syytä suunnitella jo talvella.

 

Kirkkoherranviraston kautta varataan vihkipappi ellei asiaa sovita suoraan tutun papin kanssa. Vihkipapin kanssa sovitaan toimituskeskustelusta ja mahdollisesta harjoittelusta vihkipaikassa. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

 

Vihkiminen toimitetaan kirkossa (kesällä myös vanhassa kirkossa), seurakuntatalossa, Unarin kappelissa tai muualla sen mukaan kuin vihkipari sopii toimituksesta papin kanssa. Läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa.

 

Eri kansallisuutta tai/ja uskontokuntaa edustavien on syytä varata aikaa useampi kuukausi asiakirjojen saamiseksi riittävän ajoissa kuntoon.

 

 

Lisätietoja: Kirkkoherranvirasto, Puh. (016) 611018
 

Copyright © 2021 Sodankylän seurakunta